Tuffare tag mot sjöfylleri

Tuffare tag mot sjöfylleri

Från och med första juli kommer Kustbevakningen och Tullverket börja jaga ratt- och sjöfyllerister.

Tjänstemän vid Tullverket och Kustbevakningen ska få ta alkoholutandningsprov och göra ögonundersökningar. För att förhindra rattfylleribrott ska tjänstemännen få ta hand om fordonsnycklar. Målet är att myndigheternas resurser ska utnyttjas mer effektivt i kampen mot trafikonykterhet.