Stort intresse för True Heading

Stort intresse för True Heading

Senare i vår kommer True Heading att listas på Aktietorget. Inför intåget på börsen har företaget genomfört en lyckad nyemission.

True Heading AB har under sex års tid utvecklat produkter och tjänster som utgår från en teknik som heter Automatic Identification System, i dagligt tal förkortat AIS. Från början utvecklades tekniken, som är en svensk uppfinning, som ett antikollisionssystem för fartyg. Sedan dess har AIS blivit ett allt mer självklart tillbehör även i fritidsbåtar.

Målsättningen med den genomförda nyemissionen var dels att uppnå Aktietorgets krav på minst 200 nya aktieägare, dels att skaffa kapital för att expandera verksamheten.

- Nu får vi möjlighet att utveckla nya produkter. Det är det en stor del av nyemissionen ska användas till samt en ökad satsning på marknadsföring, framförallt i USA, där en stor del av världens båtmarknad finns, förklarar True Headings vd, Anders Bergström.

Med ett tillskott på 7 990 000 kronor kommer True Heading bland annat fortsätta utvecklingen av ett system som ska underlätta att hitta personer som trillat över bord.

Bland de intressenter som tecknat sig för en stor post aktier, 30 procent av emissionsbeloppet, återfinns Connecting Capital Sweden AB, som också har träffat en överenskommelse med True Headings tre grundare om att förvärva totalt 12 procent av A-aktierna

Av: Text Thomas Hyrén