Alla båtar från Kimple ska återkallas

Midmarine AB som saluför båtmärket Kimple tvingas av Transportstyrelsen att återkalla samtliga båtar som de levererat till kunder och återförsäljare. Kimple har också förbjudits på den svenska marknaden då Midmarine inte kunnat visa att aluminiumbåtarna är provade som de ska för att få CE-märkning.

Under en kontroll av CE-märkningar av fritidsbåtar upptäcktes att Midmarine AB inte levde upp till sina åtaganden. Trots upprepade påstötningar från Transportstyrelsen kunde företaget inte visa upp någon fullständig dokumentation. Det innebär att det inte går att säkerställa att båten är provad på rätt sätt för att uppfylla CE-märkningens hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Senast 28 augusti ska Midmarine ha lämnat en plan till Transportstyrelsen för hur återkallelsen ska genomföras.

CE-märkning krävs för produkter som kan vara farliga för användaren. CE-märket på en produkt betyder att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Den som tillverkar eller importerar en fritidsbåt är skyldig att se till att båten uppfyller kraven för CE-märkning.