Gasolflaskor återkallas - kan läcka

Gasolleverantören Primagaz har upptäckt ett fel på en ventil som används på tre olika gasolflaskor i bolagets sortiment.

Det rör sig om ett fabrikationsfel på en ventil som upptäckts på tre typer av flaskor – sex- och elva kilo i aluminium, PA6 och PA11, och sex kilo i komposit, PK6. Av säkerhetsskäl återkallar Primagaz samtliga flaskor som är påfyllda efter den 28 april 2014 med serienummer mellan 27011401–27011422.

Vid misstanke om en läckande gasolflaska ska man försiktigt flytta den utomhus och ställa den på ett så säker plats som möjligt, långt från människor och fordon, och därefter tillkalla räddningstjänsten.

Är du rädd för gas ombord?
Ja
13
7
Nej