Rapportera brister med lämning av toalettavfall

Från och med den första april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. För att göra det lättare för såväl båtägare som hamnar har Transportstyrelsen tagit fram en interaktiv karta över tömningsstationer och en blankett för hur en hamns avfallsplan kan se ut. När förbudet införts kommer båtägarna att kunna rapportera brister i möjligheten att lämna toalettavfall i hamnarna.

En tömningsstation.

Sedan juni 2014 finns en interaktiv karta på Transportstyrelsens webbplats där båtägare kan hitta närmaste tömningsstation. Där framgår också var det finns utslagsvaskar och landtoaletter.

För att informationen ska hållas så uppdaterad som möjligt efterlyser Transportstyrelsen hjälp från båtanvändare och hamnar.

– Om en tömningsstation, utslagsvask eller landtoalett saknas eller om det finns felaktigheter i informationen som ligger på vår webbplats vill vi gärna få reda på det så att vi kan rätta till det, säger Lina Petersson, handläggare av förbudet mot utsläpp av toalettavfall.

Här hittar du kartan över tömningsstationer.

Här finns information om och omkring den nya lagen.

Kommer lagen fungera tror du?
Ja
2
15
Nej