Här är bristerna som gör att din båt kan sjunka

Här är bristerna som gör att din båt kan sjunka

Ett antal större fritidsbåtar har sjunkit under liknande omständigheter ute till sjöss. Säkerhetsexperten Jonas Ekblad tror sig veta varför.

På lördagseftermiddagen den 12 april 2008 befinner sig fyra män i en hyttbåt på Vänern för att trolla efter lax. Vädret är kyligt, kring två plusgrader, men den tidigare starka vinden har mojnat till en fem sekundmeters bris. Fisket har pågått sedan förmiddagen och en av männen lägger sig på durken för att vila. När han efter en timme vaknar ser han vatten i ett hörn av sittbrunnen. Där har det dittills varit torrt. Snart förstår besättningen att något är fel. Aktern flyter lågt, motorkåpans underkant doppas i böljorna. Snabbt lyckas man slita upp en inspektionslucka i aktern och upptäcker då att hela utrymmet inunder är vattenfyllt.

 

RESTEN UTSPELAR SIG på några minuter. Rorsman girar mot land och sänder nödsignal på VHF, samtidigt som de övriga febrilt gräver efter nödraketerna. Men när rorsman ökar farten sjunker aktern ytterligare. Halva motorkåpan kommer nu under vattnet. Motorn dör och två av männen hamnar i det nära nollgradiga vattnet, liksom rorsman som har nödraketerna i händerna. Båten sjunker, besättningen blir nedkyld men klarar livet tack vare sina flytoveraller under de få minuter det tar för andra båtar att hinna fram. Båten var tre år gammal och CEmärkt.

– Och det är bara ett av flera fall, säger Jonas Ekblad, när vi möts i hans lilla kontorskub långt inne i Transportstyrelsens maffiga byggnad i Norrköping. Det är han som ska svara på frågan: Vad gick fel?

Jonas Ekblad är känd hos båtfolket som båtjournalist, föreläsare och författare till böcker om säkerhet och navigation. Sedan några månader tillbaka kan han titulera sig Sveriges första utredare och analytiker av fritidsbåtsolyckor. Målet med tjänsten är att antalet skadade i båtlivet ska minska med hälften till år 2020 och att färre ska dö. De flesta av de årliga cirka 40 dödsoffren har druckit alkohol och omkommer i små båtar nära land. Men på skrivbordet just nu ligger alltså några märkliga olyckor som Jonas Ekblad fastnat för. Ett antal fritidsfiskebåtar har gått under på öppet vatten. Dessutom har flera av båtarna varit nya – och CE-märkta.

Förutom den polskbyggda walkaroundbåten av märke Sumatra Fish 625 som sjönk på Vänern har åtminstone två andra sjunkit under liknande omständigheter:

– En helt ny Sandö Artic 820 S sjönk hösten 2011 under hummerfiske vid Gullholmen på Västkusten. De två personerna ombord simmade cirka 500 meter till en kobbe och räddades senare av ett mindre tankfartyg.

– Mona III, en äldre Mörebas 7200 kabinbåt, sjönk år 2011 cirka elva distans ost om Simrishamn. Det blåste sex meter per sekund. Alla tre männen ombord omkom och händelseförloppet har därför rekonstruerats med hjälp av data från båtens GPS. Jonas Ekblad har hittat oroande samband mellan olyckorna.

– Två av tre båtar gick under när de körde i låg fart i medsjö, vilket är den vanliga taktiken vid trolling för att få en så lugn gång som möjligt.

– Vid inspektionen av de bärgade vraken visade det sig att alla båtarna hade genomföringar eller luckor utan tätning i aktern.

 

PÅ HYTTBÅTEN AV typ Sumatra Fish 625 fanns en akterbox som via kanaler var förbunden med resten av skrovet. Luckan till boxen saknade helt tätande packning, även om det fanns avrinning runt den. Läckande luckor fanns även på de andra båtarna. Sandöns motorrumslucka saknade tätning och när vraket av Mörebas 7200:an bärgades saknade den helt en inspektionslucka i aktern. Dessutom hade två av båtarna låga fribord vid motorbrunnen, vilket kan ha gjort det lättare för vågor att skölja över luckorna. Den troliga haveriorsaken i samtliga fall är att ett flertal vågor har översköljt de otäta luckorna och sedan trängt in i utrymmet mellan skrov och innerline.

– Båtarnas akterskepp har troligen sköljts över då och då, men för besättningen har det inte verkat dramatiskt. Men lite vatten har kommit in varje gång, säger Jonas Ekblad.