CE-märkningen garanterar inte alltid säkerheten till sjöss, menar Jonas Ekblad.

ENDAST EN AV båtarna – Sandö 820 S – gick under i hårt väder. De två männen ombord fiskade efter hummer då linan till en av hummertinorna hakade upp sig. Innan männen hann kapa linan la sig båten med bredsidan mot vågorna som snabbt fyllde sittbrunnen. Men även här spelade otäta luckor in. Vattnet rann inte ut tillräckligt snabbt genom de små spygatterna, utan ned i motorutrymmet via den otätade motorrumsluckan.

Hur kan då CE-märkta båtar ha otäta luckor? Reglerna är diffusa men säger att luckorna till stuvfack och motorrum ska klara att översköljas. Däremot finns inget krav på att båttillverkarna måste prova detta innan de släpper ut båten på marknaden. Kommer vattnet väl in, så ställer inte CE-reglementet några direkta krav på båtens pumpar. För att en båt i kategori C ska uppfylla kravet på länsning, räcker det egentligen med att ha en hink ombord. I en av de sjunkna båtarna hann besättningen dra i gång länspumpen. Det hjälpte föga. Pumparna, som var godkända, klarade vardera 19 liter – i minuten. Då hade båten redan tagit in flera hundra liter.

Än så länge har inte Transportstyrelsen utrett om någon av båtarna brutit mot CE-märkningen. Men visst finns det båtar som egentligen inte är värda sin CE-skylt, menar Jonas Ekblad. Som ett exempel tar han det krav på självlänsande sittbrunn som finns på båtar i kategori C. Båtarna ska klara en signifikant våghöjd på två meter och vindstyrkor som överstiger sex beaufort. Det innebär att maxvågen kan vara fyra

– Frågan är hur självlänsande brunnarna är om de fylls av en sådan våg. Det tar en sekund att fylla sittbrunnen med flera hundra liter, men i en del fall är självlänsens diameter bara cirka en tum. Det ser ju halsbrytande ut när de här båtarna går i sjö, säger Jonas Ekblad. Till sjöss är segelbåtar överlag säkrare än motorbåtar, menar han. Segelbåten måste tåla hård vind och det ligger i sakens natur att sittbrunnen blir överspolad av vågor och vattenfylls. Höga trösklar spärrar vattnets väg ned till salongen och dessutom har segelbåten ofta mindre sittbrunn än motorbåtar.

– Visst finns det dåligt byggda segelbåtar men över lag har nog konstruktörerna räknat med att segelbåtar ofta utsätts för riktiga oväder. Motorbåtarna körs sällan så hårt.

 

FÖRUTOM trollingfiskarna då, som är ute ofta och länge. Just fritidsfiskarna står faktiskt för en fjärdedel av alla dödsfall i fritidsbåt. Alla trollingbåtarna sjönk på några minuter. Läckaget märktes i flera fall först då vattnet dödat batteriet eller ändrat båtens tyngdpunkt. När det gått så långt finns det inte mycket för skepparen att göra. Man kan tycka att CE-märkningen borde garantera säkra båtar. Så är inte fallet i dag, menar Jonas Ekblad:

– Tyvärr bör du nog göra en säkerhetsbesiktning själv. Titta på båten. Är luckorna tätade? Vad händer om det kommer in en stor våg i sittbrunnen? Kan vattnet rinna ut? Tänk på hur lång tid det tar att tömma badkaret därhemma. Avrinningen kan vara sämre i en fritidsbåt än i badkaret.

Artikeln publicerades först i Vi Båtägare nr 6 2012

Är du orolig för att din båt ska sjunka?
Ja
21
55
Nej