Trafikutskottet vill ha åldersgräns och körkort för vattenskoter

Det enkla livet med vattenskoter kan snart vara över. Ett enigt trafikutskott uppmanar nu nämligen riksdag och regering att införa åldersgräns och körkort för vattenskoter, skriver TT.

Foto: Jesper Björnstedt

Några uppmärksammade olyckor har gjort att diskussionen om vattenskoter har blossat upp. Nu ser det ut som de enkla dagarna för att åka vattenskoter kan vara räknade. 

Trafikutskottet som drivit frågan och som är eniga att något måste göras. De menar att vattenskotrarna har blivit allt vanligare, samtidigt som de fått starkare motorer och att de körs fort på grunda vatten. De utgör helt enkelt en allt större risk. Störningar och buller kan bland annat påverka fågellivet i känsliga områden, hävdar de. 

Utskottet vill införa de skärpta kraven så snart som möjligt. Riksdagen debatterar och beslutar i frågan den 6 maj. 

Behövs det körkort för vattenskoter?
Ja
179
269
Nej