Fortfarande brist på tömningstationer

Drygt tre månader efter att det blev förbjudet att tömma toalettavfall från fritids­båtar i vattnet saknas fortfarande många tömningsstationer runt om i Sverige.

I april trädde förbudet mot att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag i kraft. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta.

I Sverige finns minst 1 000 fritidsbåthamnar som drivs av till exempel kommuner och båtklubbar, av dem har cirka 270 sugtömningsanläggningar som är öppna för alla besökare och cirka 100 har privata anläggningar, en ökning på ett år med ungefär 30 anläggningar. Det innebär att det behöver installeras många fler anläggningar i fritidsbåtshamnarna för att tillgodose behovet av sugtömning.

Ansvaret för att avgöra vilket behov av anläggningar som finns och att installera mottagningsanordningar ligger på fritidsbåthamnarna.

– Det är viktigt att fritidsbåthamnarna tar sitt ansvar, för att det ska vara lätt för båtägarna att göra rätt. Men hittills ser vi att många hamnar inte tagit sitt ansvar fullt ut säger Lina Petersson, handläggare på Transportstyrelsen av frågor som rör toalettavfall från fritidsbåtar.

Transportstyrelsen uppmanar båtägare att rapportera in brist på toatömningsanläggningar i hamnarna. Sedan förbudet infördes i april har ett 40-tal anmälningar kommit in.

– Om vi får in sådana rapporter kan vi kontakta hamnen för att resonera kring avfallsfrågan. Om det finns några brister som behöver åtgärdas kan vi förelägga om att så ska ske, säger Lina Petersson.

Tömmer du på tömningsstationer?
Ja
7
12
Nej