Hamnkaptenens viktigaste vinterförvaringstips

Om du vill sova gott i jul - eller kanske hela vintern - så finns det en sak du absolut inte får glömma när det gäller vinterförvaringen av din båt.

Det här extremt viktiga och tydliga båtförvaringstipset vidarebefordrades till oss från hamnkaptenen på Slagsta Marina.

Hej

Då vi haft och kommer att ha kraftiga vindar kan vi inte nog poängtera vikten av korrekt och ordentlig täckning av era båtar. Vi har haft 2 båtar som fallit pga att täckningen varit bunden i stöttningen!!!

 Förankra ALDRIG täckningen i stöttorna !!!

Se över stöttor och förankring av täckning för din och dina grannbåtars skull.

Hamnkapten

Har du täckt din båt enligt hamnkaptenens råd?
Ja
52
11
Nej