TV: Bogserbåten förhindrar fartygskrasch i sista sekunden

Fartyget M/S Nordlandia fångas av den starka vinden i Helsingfors hamn och driver rakt emot ett fartyg som ligger vid kaj. I sista sekunden klämmer sig bogserbåten Artemis in emellan fartyget och kajen och gör en riktigt snygg insats.

Har du blivit vittne till ett rådigt ingripande till sjöss någon gång?
Ja
131
81
Nej