5 största orsakerna till dödsolyckor på sjön i USA

En kategori olyckor dominerar stort när man tittar på antalet dödsolyckor på sjön i USA. Den är mer än dubbelt så vanlig som tvåan. Men när det gäller det totala antalet incidenter så är det en helt annan kategori i topp.

Varje år ger ett antal amerikanska myndigheter, däribland kustbevakningen, gemensamt ut en rapport kallad "Recreational Boating Statistics", där vi finner en stor mängd olycksstatistik kring det amerikanska fritidsbåtlivet.

Den senaste rapporten avser båtåret 2014 och sammanfattar vi den i korta ordalag så hittar vi bland annat följande:

* Amerikanska kustbevakningen registrerade under 2014 sammanlagt 4 064 olyckor, med eller utan personskador eller dödsfall. Och det sammanlagda värdet för materialskador uppgick till över 328 miljoner svenska kronor.

* Den enskilt största orsaken till olyckor på sjön var ouppmärksamhet från föraren, som stod för 563 fall, eller 14 procent av det totala antalet olyckor.

* De vanligaste båttyperna som var inblandade i olyckor var öppna motorbåtar (47%), enmansfarkoster som kajaker och liknande (17%) och kabinmotorbåtar (15%)

Nästa sida: 5 största orsakerna till dödsolyckor på sjön