Stenungsunds hamn kan bli privat – risk för prischock på båtplatser
Stenungsunds hamn, med 600 platser och ett 80-tal gästplatser drivs idag i kommunal regi. Men det finns på förslag att ett privat företag ska ta över.

Stenungsunds hamn kan bli privat – risk för prischock på båtplatser

Stenungsunds hamn drivs idag i kommunal regi men ett privat företag har visat intresse för att ta över. Om detta sker gäller det att kommunen sköter sina kort rätt, annars kan det få stora konsekvenser för de som hyr båtplatser.

Thomas Alexandersson är kommunanställd hamnkapten för Stenungsunds hamn. Han är positiv till idén med att ett privat företag kan ta över driften av hamnen. I en intervju i Göteborgs-posten pekar han bland annat på fördelarna med att det förmodligen blir lättare att få fram pengar till förbättrad service och allmän upprustning av hamnen.
Han menar också att ett privat företag skulle ha lättare att utveckla nya tjänster, som efterfrågas av båtägarna. Som exempel tar han efterfrågan på totalservice, där båtägaren vill lämna in båten på hösten och kliva ombord på en rustad och sjösatt båt igen på våren.

Nästa sida: Detta är risken med privatisering