Besiktningsmannen Conny Zetterberg har sin åsikt klar om IF:

IF är en av de läckraste segelbåtar som finns. Den är helt tidlös, lättseglad och extremt säker. En perfekt nybörjarbåt som alla har råd med, säger besiktningsmannen Conny Zetterberg. 

Konstruktionen är enkel och stark. Enligt Conny finns det inga allvarliga typfel på IF. Röstjärnen bör kontrolleras, särskilt på båtar som varit hårt kappseglade. Även balken under masten kan komprimeras av utmattning och nu när båtarna börjar bli 40–50 år gamla är det bra att vara uppmärksam på om däcket sjunkit lite. 

Likaså säger Conny att den som är spekulant på en IF-båt bör vara observant på gamla otäta hål som kan finnas i däcket om beslag flyttats. Då kan det lätt bli fukt i laminatet. Särskilt uppmärksam ska man vara när det gäller kappseglade båtar. 

Grundstötningar blir ofta inte så våldsamma med en IF-båt, men vid en kraftigare smäll kan även långkölade båtar ta skada. 

– Det är alldeles för många som struntar i att kolla upp sin båt efter en grundstötning. Båten ska upp omgående och besiktigas av någon som kan. Risken är annars att en skada inte upptäcks förrän båten byter ägare och då kan det vara för sent att få ersättning från försäkringsbolaget. 

Eftersom IF har inplastad köl är båten lätt att hålla snygg under vattenlinjen, men Conny säger att en inplastad köl också kan innebära problem. 

– Kommer det in vatten kan man få frostsprängningar. Det gäller även rodret. Jag har sett flera IF-båtar där rodret spruckit. 

En svag punkt är kölens bakkant längst ner bakom ballasten, precis intill rodret. Där säger Conny att plasten är tunn. Har båten studsat över ett grund kan plasten vara skadad där. 

Eftersom skrovet består av två halvor som är ihoplaminerade kan det finnas sprickor i framkant och bakkant av båten. De balkar som finns i kölsvinet kan ibland vara lösa. Enligt Conny är det ingen större fara eftersom de inte påverkar hållfastheten nämnvärt, men är de lösa bör de plastas fast igen. Böldpest har han hittat på ett antal IF-båtar, men varken sprickor eller böldpest är specifikt för just IF utan gäller alla äldre båtar. 

I akterfacket finns en brunn för utombordsmotor, men den är svår att få tät och enligt Conny sitter motorn bäst på akterspegeln. Vissa IF-båtar såldes även med inombordsmotor, men Conny avråder från den modellen. Dels blir båten lite väl tung i aktern, dels innebär gamla dieselmotorer stora kostnader den dag de behöver bytas. 

Den som har en IF-båt bör hålla uppsikt över självlänsen från sittbrunnen. Slangarna går genom båten och avstängningskranarna nås via långa stänger inifrån ruffen. Många glömmer att motionera kranarna, och de sitter i princip alltid fast och slangarna kan vara i dåligt skick. Går en slang sönder vattenfylls båten. Sammanfattningsvis menar Conny att IF är en perfekt förstabåt, särskilt för unga människor utan alltför höga krav på komfort. Tack vare att priserna rasat är båtarna nu tillgängliga för i stort sett vem som helst.  

– IF en sanslöst bra förstabåt och ger väldigt mycket för pengarna. En acceptabel båt kan köpas för 25 000 kronor och då är det ändå ingen rishög, säger Conny.

Nästa sida: 3 konkurrenter till IF-båten

Fakta om IF-båten