Läskiga läckor

Om ditt gasol- eller bränslesystem springer läck har du en allvarlig situation. Även om det sker under lugna förhållanden är explosionsrisken överhängande och du måste bli av med utsläppet.

 

Gasol 

Om du får en läcka på ditt gasolsystem och inte har stängt av huvudkranen kommer din båt att fyllas med gas. Eftersom gasol är tyngre än luft kommer den att lägga sig i botten på båten och den är därför inte så lätt att vädra ut. Själva gasoltuben ska stå i ett dränerat utrymme, men det är oftast inte där det läcker. Alltså, vid en stor gasolläcka, gör detta:

• Rör ingenting, slå inte av strömmen eller andra apparater som står på.  Har du din huvudströmbrytare riktigt högt placerad i båten kan du slå av den. Är du tveksam så låt bli.

• Öppna alla luckor och ventiler som finns ombord, lyft på durken till kölsvinet så att det står öppet. Teoretiskt skulle man kunna starta motorrumsfläkten, den ska vara helt gnistskyddad, men i det läget vill man inte chansa.

• Lämna båten, har du jolle så går du i den. Ligger båten förtöjd bland andra båtar så putta eller bogsera ut den.

• Larma sjöräddningen.

 

 

Stort bränsleläckage

Brott på en bränsleledning eller till exempel en trasig glaskopp vid bränslefiltret kan göra att båten fylls med diesel eller bensin. 

Larma sjöräddningen och samråd med dem om vad du ska göra. De kan kan ju också beordra miljöräddning från Kustbevakningen eller Sjöräddningssällskapet.

Är situationen dålig med hård vind och mycket sjö får du i värsta fall länsa bränslet rakt i sjön med länspumpen eller med hink. Ett mindre utsläpp behöver inte vara en miljömässig katastrof, både diesel och bensin avdunstar.

Är det lugnare kan du pumpa upp bränslet tillbaka i tanken (naturligtvis förutsatt att det inte är den som sprungit läck) eller till reservdunkar. Är du ute på havet så kan du ju behöva bränslet för att ta dig till land, så var inte för snabb med att länsa ut diesel i havet om du inte har reserver med dig.

Dieseln är ju inte särskilt brandfarlig, medan ett utsläpp av bensin är viktigare att snabbt bli av med eftersom ångorna är lättantändliga. 

 

En stor gasolläcka är en riktig mardröm att drabbas av. Blir båten fylld med gasol, lämna den.