Därför kan Göta kanals läckande slussar skapa slukhål

Som ett led i den omfattande renovering som nu görs längs Göta kanal skrivs nästa kapitel i historieböckerna. Tre slussar friläggs helt för att få svar på i vilken omfattning och varför slussarna läcker vatten. Allt för att förhindra allvarliga olyckor i framtiden.

Därför kan Göta kanals läckande slussar skapa slukhål
Nu går man på djupet i flera av Göta kanals slussar. De mest läckande slussarna ska undersökas grundligt och tätas, som här i Borenshult. Foto: AB Göta kanalbolag

Pressmeddelande från AB Göta kanalbolag.

Nu har ett stort steg tagits för att säkra Göta kanal för framtida generationer genom beslutet att frilägga slussarna och söka svar på frågorna.

Läckage i slussväggarna kan vara ett problem för fritidsbåtar då det strilar vatten över dem i slussen, men den stora utmaningen med läckage är det som sker bakom slussväggen. När vattnet tar andra vägar än tänkt kan det underminera marken, skapa slukhål, sättningar och öka risken för ras. På lång sikt kan det innebära att slussens stabilitet äventyras.

Nästa sida: Dessa tre slussar renoveras i vinter

Foto: AB Göta kanalbolag.