Rekordmånga sjöräddningsfall 2016 – här är orsakerna

Sjöräddningsfallen ökade med nära 25 procent 2016jämfört med 2015. Det gör säsongen till den mest olycksdrabbade på nio år.

Rekordmånga sjöräddningsfall 2016 – här är orsakerna
Antalet sjöräddningsfall sommaren 2016 var det högsta på nio år. Sjöräddningssällskapet var de som ryckte ut i 78 procent av fallen. Foto: Sjöräddningssällskapet

Pressmeddelande från Sjöfartsverket och Sjöräddningssällskapet.

Antalet sjöräddningsinsatser under maj till september ökade 2016 jämfört med 2015, från 724 insatser till 899. 2016 fritidsbåtsäsong blev därmed den mest sjöräddningsintensiva sedan 2007.

På Sjöräddningssällskapet noterar man också allt fler medlemsuppdrag, och ser tillbaka på sin mest intensiva sommar totalt sett.

Av de totalt 899 sjöräddningsinsatserna från maj till och med september 2016 rörde 734 fall fritidsbåtar, att jämföra med 616 fritidsbåtsrelaterade fall under året innan. Säsongen startade tidigt med högtryck i maj vilket föranledde fler sjöräddningar än vanligt redan under försommaren.

Nästa sida: En riktig klassiker var vanligaste larmorsaken