Nedan följer en presentation av varje ventil och hur de klarade sig i testet.  Vill du se testresultatet sammanställt i en tabell kan du klicka här. 

Ventil 1

Ventil 2

Ventil 3

Ventil 4

Ventil 5

Ventil 6

Ventil 7

Ventil 8

Ventil 9

Ventil 10

Ventil 11