En eldriven 300 W varmvattenberedare för utombordsmotorer.
www.whalepumps.com

En smart lösning från Vetus för att eftermontera en inspektionslucka på tankar. Luckan uppfyller ISO-krav 21487 för dieseltankar. Luckan monteras utifrån tanken genom att ett hål borras och när de fyra skruvarna dras åt expanderar en gummipackning som sluter tätt.
www.vetus.com

En smart lösning för att kunna montera bordgenomföringar själv. Bordgenomföringen sätts i utifrån, ett låshandtag snäpps fast och fungerar sedan som mothåll när muttern dras fast.
www.trudesignplastics.com