Därför har vi så lite tidvatten i Sverige

I Storbritannien gäller det att se upp när havet försvinner under kölen i kraftiga tidvattenströmmar. Men varför ser det annorlunda ut i Sverige, som ligger så nära? Här är svaret.

Därför har vi så lite tidvatten i Sverige
I Sverige slipper vi tack och lov det här. Foto: iStock

Tidvattnet beror på månens och solens dragningskraft. Även jordens rotation, jordaxelns lutning och variationer i avståndet till månen och solen påverkar. Hur kraftigt tidvattnet blir beror främst på hur havsbassängerna i de större haven ser ut. Vid starka vindar kan vatten dessutom tryckas in mot eller bort från vikar längs kusterna.

Det tidvatten som finns på västkusten beror på en tidvattenvåg som kommer in via Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt, men eftersom det är grunt stoppas den upp innan den når kusten och blir inte så kraftig.

Längs västkusten är ändå tidvattnet regelbundet, medan det nästan inte alls märks av i Östersjön. Sundet in till Östersjön är så trångt att det hindrar tidvattenvågen från att ta sig in.

Eftersom tidvattnet följer himlakropparnas rörelser kommer det i cykler, men hur cyklerna ser ut varierar från plats till plats. I Skagerrak och Kattegatt är intervallet ungefär tolv timmar.

Storleken på tidvattnet är normalt cirka tio centimeter i Skagerrak och fem centimeter i Kattegatt men kan bli upp till 40 respektive 20 centimeter.

Nästa sida: Så lägger du till i en hamn med mycket tidvatten