Ska köpa en Forgus 31

Hej!

Står i begrepp att köpa mig en Forgus 31a. Jag har förstått att det är en väldigt bra havsseglare och att den är populär som långfärdsbåt. Vad är dina åsikter om forgus 31? Svagheter? styrkor?

Häsning Kastrullen

 

Svar:

Forgus 31 hade en gång rykte om sig för att vara ett gott köp för sin tyngd, sin  volym och sin stora sittbrunn. Idag har du mer lättseglade alternativ  i tyska och franska båtar, som därtill är ljusare invändigt, har bättre pentryn och toalett vid nergången. Å andra sidan är Forgus 31 avsevärt kraftigare byggd, den har blyköl, nerbyggt skrov och masten på kölen. I lätt vind kommer du nog att tycka den saknar driv, men redan i 4- 5 m/sek tror jag du gillar stabiliteten och trygghetskänslan. 

I 700 segelbåtar i test ger jag plus för stor inredning, stabiliteten och den trygga gången. Och minus för tungstyd, korta kojer och litet pentry. När den testades 1974 mot Monsun 31och Vindö 40 kostade Forgus 31 153 450 kr mot 128 000 respektive 136 380 kr. Efter att ha legat på cirka 250 - 300 000 kr har priset idag hamnat på samma nivå som nypriset.

Namnet stammar för övrigt för från upphovsmännen Holger Formgren och Lars Hedberg. fiinansiär respektive konstruktör.

Ett bättre köp är Forgus 36/37 som i sak är en förlängning av 31:an och med mer harmoni i linjerna.

 

Curt