Genomtänkta fem meter

Grundtanken är densamma, men Askeladden 475 Freestyle och Yamarin 50 SCS har mycket lite gemensamt.