Yamarin 68 DC & 68 C, syskon med olika stil

Glidare eller sommarstuga? Yamarin 68 DC och 68C är två helt olika personligheter. Men de delar skrov och de goda gångegenskaperna.

2008-02-01 

Få nordiska motorbåtstillverkare spottar ut så många nya modeller per år som finska Yamarin; planande båtar med djupa v-bottenskrov och genomtänkta inredningar. Förra årets stora nyhet – Yamarin 76 DC – valdes till Motorboat of the show vid Scandinavian Boat Show 2006.
Under höstens storbåtsmässa i Stockholm premiärvisades två nya modeller – Yamarin 68 DC och C. De är byggda på samma skrov men med helt olika inredningar och överbyggnader. Skroven är  nykonstruerade och bottenvinkeln ligger på 21 grader. Beteckningen 68 står för längden över allt som är strax under 6,8 meter. Bredden för båda ligger på 2,54 meter och vikten utan motor är 1 300 kg för DC-modellen och 1 400 kg för Cabin-modellen. Den rekommenderade motorstyrkan varierar något. 68 DC får köras med motorer på upp till 250 hästar, medan max 200 hästar är gränsen för 68 C.

Yamarin 68 C – kabinbåten 68 C och DC har skrovform och yttermått gemensamt, men i övrigt har de båda modellerna helt olika inredningar och överbyggnader. Yamarin 68 C är kabinbåten med "tak över huvudet" och skjutdörrar mot den aktre sittbrunnen. Här kan man sitta helt vindskyddad och innerutrymmena är lätta att värma upp med luftvärmeaggregat. Överbyggnaden går inte ända ut mot skrovsidorna, och det är ett stort plus på denna modell. Man kan ta sig från för till akter längs hyggligt breda skarndäck och behöver inte använda öppningen i frontrutan, något som annars gör att man lätt drar ner vatten i sovutrymmena. Kabinen är ljus och rymlig och har en öppen planlösning in mot de båda kojerna. Öppnar man skjutluckan i taket och de båda dörrarna i akterskottet har man förvandlat denna modell till en stor hardtopbåt. Sittbrunnen akteröver har två sidobänkar som rymmer fyra personer och hela detta utrymme kan täckas med ett kapell. Även ett sittbrunnsbord finns som extrautrustning.

Bästa passagen när man lämnar kabinen är via den breda skjutdörren akteröver. I bildens högerkant syns den något enkla passagerarstolen.

Invändigt har 68 C ett par fullängdskojer längst fram under fördäcket. Rymden här är fullt godkänd och längs skrovsidorna har man monterat in två ventiler på var sida som ger bra ljusinsläpp. Under akterkanten av styrbordskojen sitter en vattentoa kopplad till en septiktank. Den öppna planlösningen ger dock full insyn till kojplatserna, här skulle man behöva någon form av draperi som skärmar av nattetid.  

Förarplatsen är, som på de flesta Yamarinbåtar, väl genomtänkt när det gäller bekvämlighet, sikt och placering av ratt, reglage och brytare. Här har man reserverat ett perfekt utrymme för en kartplotter på upp till cirka 10 tum. Denna plats ligger rakt framför ratten och överkanten kan ge en viss försämrad sikt föröver när man sitter ner i fåtöljen. Men är man lite kort i rocken kan det räcka med att lägga en extradyna under baken. Till höger om ratten finns även ett utrymme för en CD/radio eller en VHF-telefon. Passagerarsätet i höjd med förarplatsen är däremot inte lika väl planerat. Ett enkelt säte där man lätt glider ut mot mittgången när det går lite sjö. Akter om dessa båda säten finns ett par längsgående bänkar med hyggliga sittplatser, men framför allt bra och rymliga stuvfack. På dessa bänkar kan man även arrangera ett par kojplatser med mellanläggsskivor, men dessa är mer att betrakta som reservkojer.

Yamarin 68 C har inget fast skott in mot sovutrymmet. Fördelen är att man får rymd och god sitthöjd, men nackdelen är full insyn nattetid.

Utformningen runt ratten är identisk på de båda modellerna med plats för en plotter på upp till cirka 10 tum. DC-modellen har dessutom denna praktiska "stege" upp till fördäcket och ett dubbelsäte vid ratten.

Sovutrymmena skiljer sig mellan de olika modellerna. I Yamarin 68 DC (bilden) kan man stänga till om sig nattetid, men det är lågt i tak.

DC-modellen har en helt annan inredning och däckslayout. Endast fördäckets form och motorbrunnen akteröver är gemensam med kabinmodellen. Yamarin 68 DC saknar till exempel helt skarndäck, här måste man ta sig via frontrutan för att komma i och ur båten förifrån. Men för att underlätta detta har man tillverkat en riktigt bra "trappa" till vänster om  förarplatsen. En annan stor skillnad mellan de båda modellerna är att det främre sovutrymmet kan stängas till via en smart skjutdörr som är låsbar. Här behövs således ingen avskärmning nattetid för att få mörkt. Denna förruff har något lägre i tak än kabinmodellen men har också fyra skrovmonterade ventiler som ger bra ljus i ruffen dagtid och som kan öppnas för ventilation. Vattentoaletten ligger föröver, mitt emellan kojerna. Här har kabinbåten en bättre placering med bättre takhöjd.

Härlig sittbrunn Yamarin 68 DC har däremot en sittbrunn som imponerar. Smart med dubbelsäte vid förarplatsen där två fullvuxna personer sitter riktigt bra. DC-båten har dessutom samma fina layout runt ratten med plats för en 10-tumsplotter och här är den översta kanten något lägre vilket ger bättre sikt föröver. Om babord har man slopat ett extra säte till förmån för en större pentrysektion med vask och plats för ett kök, allt smart placerat under en fällbar lucka. Kylskåp är standard och det sitter infällt under pentryt. I den aktre delen av sittbrunnen har denna modell en stor och bekväm U-soffa där upp till sex personer sitter riktigt bra runt ett fällbart bord. Smart att man har gjort en öppning i en av sittdynorna så att man lättare kan kliva i båten akterifrån. Bakom aktersoffan har denna modell ett stort kapellfack under en fällbar lucka.

DC-modellen med sitt dubbelsäte vid förarplatsen och sin generösa U-soffa akteröver. Bordet är vikbart för att underlätta passage.

Test med tre motorstyrkor Vi har testat dessa båda nya båtar med tre olika motorstyrkor. Kabinbåten 68 C har körts med en Yamaha F200 och daycruisern 68 DC har körts med både en Yamaha F150 och en Yamaha F250. Men våra testresultat med de båda Yamarin-modellerna har vi satt ihop i en och samma tabell eftersom båtarna har identiska skrov och det bara skiljer 100 kilo på vikten. Båda har även  körts under exakt samma förhållanden när det gäller vind, vattentemperatur och belastning. Samtliga värden är således fullt jämförbara. 

Minsta motorstyrka för båda modellerna är 115 hk enligt tillverkaren, men enligt våra tester bör man inte satsa på mindre än 150 hästar, så att det finns lite reservkraft när båtarna skall belastas med många personer. Toppfarterna med en 150-hästare landar visserligen på över 38 knop med 2 personers belastning, men man måste kunna dra av minst 1 500 varv per minut för att komma ner till en hygglig bränsleekonomi och en bekväm planingsfart. Vid 25 knops fart drar 150-hästaren 1,1 liter per sjömil.

Yamarin 68 C har en liten, men fullt godkänd, sittbrunn med plats för fyra personer. Under de båda sittbänkarna finns stora stuvfack. Teak är extrautrustning.

Nästan 50 knop Med 200-hästaren får man mer fart vid de högre varvtalen och här båten i en god planingsfart på runt 25 knop, inte ens med 150-hästaren. Fartområdet mellan 27 och 30 knop är riktigt behagligt. Här går båda modellerna högt och torrt i vattnet och inte minst mycket tyst. Här hör man knappt motorerna, utan endast vattenljudet från skrovet. Sammanfattningsvis två mycket intressanta nykomlingar från Yamarin med två helt olika inredningslösningar, så när som på förarplatsen. Kabinbåten passar kanske bäst i vårt klimat och kan användas längre fram under hösten. Men vår favorit blir ändå daycruisern med sin eleganta förarplats, praktiska pentry, rymliga aktersoffa och sin låsbara förruff.