Yamarin 42 SC

Nya minstingen från finska Yamarin är byggd i Kina. Framtagen för att matcha de yngsta. Men sanningen är att den passar alla generationer.

 2012-12-01

Yamarins nya instegsmodell heter Yamarin 42 SC. En nätt liten styrpulpetare som överraskar. Den finska båtproducenten övergav för ett tiotal år sedan sina ologiska och rent förvirrande fyrsiffriga modellbeteckningar. En felaktig uppfattning är ofta att man på de flesta modeller bara strök de två sista siffrorna. Mer korrekt är att man faktiskt gjorde många stora förändringar på båtarna när de gavs nya beteckningar. 

Däckslayouten ändrades, steglister justerades och inte minst fick båtarnas viktfördelning sig en översyn. Anledningen var att motorerna, Yamaha vad det gäller båtar från Yamarin, gick från tvåtakt till fyrtakt. Med detta blev de tyngre och det är något som påverkar tyngdpunkten. Något som är högst avgörande för en båts gångegenskaper. I synnerhet när det kommer till mindre modeller

Den nätta pulpeten har alla rätt. Bonus för plats att montera ekolod och navigator.

YAMARIN 42 SC är helt nyutvecklad för att möta den problematiken och ska därför inte jämföras med  modellerna 42 Open, som är en öppen båt med rorkultsmotorer och föregångaren 4210, som var anpassad för den lättare tvåtaktaren. Nya 42 SC har fått en helt ny innerline, modifierade steglister och tyngdpunkten anpassad för Yamahas fyrtaktare F15, F20 och F25.
Vår testbåt var ekiperad med den sistnämnda, vilket är den största rekommenderade motorn. Kan tyckas i minsta laget, men det fi nns en tanke bakom det. Från Yamarins sida ser man 42 SC som en ungdomsbåt och i Finland måste man ha "tillräcklig" ålder, vilket motsvarar 15 år, för att framföra en båt med upp till 20 hästkrafter. I vårt grannland Norge säger lagen 16 år och upp till 25 kusar på akterspegeln. Någon övre fartgräns har man inte.

Hela styrpulpeten är skjtbar i sidled. Smart om man åker ensam och vill få tyngdpunkten centrerad.

UNDER DESSA FÖRUTSÄTTNINGAR vill Yamarin sälja in detta flytetyg som jag tycker förtjänar mer än så. Det är nämligen en mycket trevlig liten sak. Även om man inte längre räknar sig som ungdom. Som den lilla fi ske eller dagtursbåten lämpar den sig för alla. Någon transportbåt är det dock knappast. Yamarin 42 SC är minst sagt rank. Vid stillaliggande är den rent besvärlig att röra sig i. Detta har man nog insett på Yamarin och därför tagit fram vad jag misstänker är en efterhandskonstruktion.

För att stävja obalansen i sidled har man gjort hela styrpulpeten flyttbar. Hela kalaset glider på två skenor i durken. Är man ensam ombord lossar man små låsskruvar och skjuter ut ratten till mittskeppslinjen. Voila! Ordningen återställd. Nu var vi två personer ombord som satt sida vid sida i aktersoffan och lät ratten sitta kvar om styrbord.

25-hästaren bjuder inte på någon större åkupplevelse men duger gott och väl.

UNDER SJÄLVA TESTET hade vi bara ett par decimeter hög sjö att tampas med, så att bedöma skrovets förmåga att hantera lite stökigare vatten var svårt. Några passager genom fotobåtens aktersvall bjöd i alla fall inte på några överraskningar. Skrovet går torrt och lyckas bra med att kasta havet åt sidan. Rekommendationen lyder 25 hästkrafter. Båten behöver det för att komma till sin rätt. Planingströskeln är ändå påtaglig och toppfarten stannar på 24 knop. Med minsta motoralternativet vet jag inte ens om man är över den innan man är framme. Denna minsting byggs genom handuppläggning i Kina, skeppas om tolv i container och eftermonteras i Finland. Vad det gäller kvalitet och finish finns det inget att anmärka på. Yamarin 42 SC är en trevlig liten båt för nyttjande i lugna vatten.