Test: Grandezza 27 S vs Finnmaster T8

De byggs av samma företag, är unge¬fär lika stora och bygger på samma koncept. Men där skiljs deras vägar åt. Rykande färska Grandezza 27 S och Finnmaster T8 representerar två epoker av DC-båtar.