Enkätsvar: Båtfolket fortsätter att tömma i sjön

Praktiskt Båtägande har gjort en undersökning som visar att båtfolket kommer att fortsätta tömma i sjön.