Praktiskt Båtägande

Isailor

Pris: 369–469 kronor

Lätt att ladda ner och hämta sjökorten. Går att lägga till AIS för 170 kronor om året och väder för 250 kronor per år. 

Enkelt att lägga rutter och bra informationsfält. Akustiskt larm om surfplattans gps tappar kontakten med satelliterna.

Riktigt dum skärning på sjökorten ur ett svenskt perspektiv. Vi köpte norra delen av Baltic Sea och kunde då inte segla in i Mälaren, däremot hela vägen till Helsingfors. Använder Transas egna sjökort, vilket kanske ger en lite annorlunda sjökortsbild mot vad man är van vid. Vid utzoomning försvinner inte prickarna helt i första steget utan ligger kvar som olikfärgade punkter, vilket underlättar.

Funktion för att ställa in var på båten surfplattan finns, ska antagligen underlätta finlir vid navigering. Lite tveksam nytta, dock, då flera andra tillverkare av sjökortsprogram för surfplatta anger noggrannheten till 20 meter. Bara segelfri höjd för vissa broar och kraftledningar angivna. Bra och enkel visning av kurs och fart.