Båtnytt

Transportstyrelsen: Så tar du bort giftig bottenfärg på ett säkert sätt

Ta bort din giftiga bottenfärg och använd alternativa sätt att skydda din båtbotten. Det tycker Transportstyrelsen, som nu presenterar en rad rekommendationer för hur du ska gå tillväga.

Transportstyrelsen: Så tar du bort giftig bottenfärg på ett säkert sätt
Ska du ta bort din giftfärg en gång för alla, så se till att gör det rätt. Transportstyrelsens rekommendationer hjälper dig. Foto: iStock

Transportstyrelsen har tagit fram nya rekommendationer för hur du ska kunna göra din båtbotten giftfri och göra miljön en tjänst.

– Många traditionella båtbottenfärger innehåller gifter och en mängd olika biocider, ämnen som är skadliga för både hälsa och miljö. När färgen långsamt läcker ut förgiftas livet i havet. Man ska därför helt undvika att måla båten med bottenfärg som innehåller biocider, säger Lina Petersson, handläggare på sjö- och luftfartsavdelningen.

Med de nya rekommendationerna vill man dels sprida ljus över hur du tar bort den giftiga färgen på ett säkert sätt för både dig och miljön. Samtidigt vill man uppmuntra båtägare till att använda någon av alla de alternativa metoder som står till buds idag för att hålla botten ren från beväxning. Men det gäller också att ta bort den gamla färgen på rätt sätt om det alls ska vara någon idé att göra jobbet.

– Att ta bort gammal färg på fel sätt kan vara mer skadligt för hälsa och miljö än att låta den sitta kvar. Det är viktigt att se till att borttagandet sker på ett säkert sätt, med rätt utrustning och skyddsåtgärder. Annars finns risk att de giftiga partiklarna påverkar både miljön och hälsan för den som utför arbetet, avslutar Lina Petersson.

Enligt Transportstyrelsen har allt fler båtägare de senaste åren avgiftat sin båt, alltså tagit bort all gammal biocidfärg från skrovet och därefter bara använt färg fri från gifter. I de nya rekommendationerna som Transportstyrelsen tagit fram finns råd för hur man ska bära sig åt för att få en giftfri båtbotten.

Nästa sida: Så tar du bort giftig bottenfärg på ett säkert sätt