Båtnytt

Ja till skarvjakt

Alternativa lösningar saknas

Ja till skarvjakt
Skarven ställer till problem för fiskarna // Foto: Wikipedia (Frank Drebin)

I måndags beslutade Länsstyrelsen att tillåta skyddsjakt på högst 1 250 skarvar. Enligt Länsstyrelsen är skarvens negativa effekt på fisket så stor att skyddsjakten är motiverad och att alternativa lösningar saknas.

Både yrkesfisket och fritidsfisket drabbas på grund av utebliven fångst och skadade redskap.

Länsstyrelsen menar att arten kan fortsätta att utvecklas naturligt i sina utbredningsområden trots skyddsjakten. Fågeln finns framför allt utmed kalmarkusten men har också etablerat sig mer och mer inåt landet.

Skyddsjakten gäller fram till och med sista november och snart en fågel fällts ska detta redovisas till länsstyrelsen

Bra
Ja
154
1
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!