Båtnytt

Fartyg ersätter 250 000 lastbilar

Åtta miljoner ton berg ska skeppas från Lovön

Fartyg ersätter 250 000 lastbilar
Över åtta miljoner ton bergsmassor ska fraktas från tunnelbygget på Lovön // Foto: Trafikverket

 

Nu har tunnelbygget under Lovön startat på allvar.

Och för att transportera bort bergmassorna har Trafikverket beslutat att utnyttja vattenvägen istället för vanliga vägar.

Från de tillfälliga hamnarna ska sammanlagt åtta miljoner ton berg lämna ön.

– Totalt handlar det om ungefär åtta miljoner ton berg som under de närmaste fyra åren ska bort från Lovön, berättar Knut Urtel som är Trafikverkets samordnande byggledare, enligt Svt.se.

För att slippa alltför mycket slitage på vägarna och många transporter genom tätbebyggda områden, har man beslutat att utnyttja Mälaren som transportväg.

För att säkerställa transporterna har man byggt två tillfälliga hamnar på Lovön, en på norra och en på södra sidan. Från hamnarna kommer det att gå mellan fem och åtta fullastade fartyg varje dag de närmaste fyra åren. Varje fartyg rymmer mellan 2000 och 3000 ton och det motsvarar ungefär 100 lastbilar.

Att bergkrosset skulle fraktas bort på båt har varit klart hela tiden från Trafikverkets sida.

– Det var miljöperspektivet som avgjorde, men också hänsyn till de närboende. Vi skulle behöva köra 80 lastbilar per dag för att frakta bort all sten, säger Donal Jennings, logistikchef på Lovön Samverkan AB.

 

Bra beslut
Ja
82
10
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!