Båtnytt

Lägsta siffran sedan 1971

"Bara" tolv personer omkom i fritidsbåtsolyckor 2018

Lägsta siffran sedan 1971
2018 blev ett bra år ur olyckssynvinkel i svenska vatten // Foto: Martin Strömberg

När Transportstyrelsen redovisade sina preliminära siffror för 2018 var det positiva sådana för fritidsbåtarna. Inte sedan 1971 har så få människor omkommit, bara tolv stycken, jämfört med 21 förra året.

Under den senaste femårsperioden har snittsiffran varit 27.

Av de tolv som omkom under 2018 var samtliga vuxna män.

Den varma sommaren tros vara en av orsakerna då fler båtar också innebär att fler kan hjälpa till vid tillbud samtidigt som högre vattentemperaturer innebär större chans att överleva i vattnet.

 

Illustration: Transportstyrelsen

Goda nyheter.
Ja
12
0
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!