Båtnytt

FILM: Lastfartyget klövs i två delar

Drev på grund på grund av starka vindar.

FILM: Lastfartyget klövs i två delar
Det Panama-registrerade lastfartyget Crimson Polaris klövs i två delar efter att ha gått på grund utanför Japan // Foto: Japanska Kustbevakningen

 

Det var förra onsdagen som det Panama-registrerade lastfartyget Crimson Polaris hamnade i problem utanför den japanska ostkusten efter att ha gått på grund.

De 21 besättningsmännen hann evakueras innan Crimson Polaris skrov klövs i två delar.

Orsaken till grundstötningen var enligt rederiet starka vindar som fick ankrade Crimson Polaris att driva på grund.

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!