Kontakta Båtnytt

Prenumeration           

Telefon: 08-400 277 26
E-post: pren.bn@egmont.se

 

Redaktion

Chefredaktör & ansvarig utgivare: Max Carlgren
Redaktör: Mikael Mahlberg
Formgivare: Lena Laurén
Marknadsansvarig: Nina Lindh

E-post: fornamn.efternamn@egmont.se
Telefon växel: 08-692 01 00

Egmont Publishing
(Pyramidvägen 7)
169 91 Solna
Telefon: 08 692 0100