Beskrivning:

Jag börjar våtslipa med 1 200-papper och försöker enbart slipa på den blå randen.