Beskrivning:

Nästa steg är att våtslipa lackfärgen med 2 000-papper. 


Slipa med en formbar mjuk kloss som följer sittbrunnssargens rundning, och skölj rent ofta. 


Totalt läggs tre lager färg med slipning mellan varje strykning. På några få ytor tejpade, slipade och målade vi ett fjärde lager för att få ett snyggare resultat.