Beskrivning:

För att få en fint rundad avslutning används en rakbladskniv till att försiktigt ta bort små färgfragment utanför randen.