Beskrivning:

På den här radarbilden ligger vi still, båtsymbolen i mitten på bilden. Land syns tydligt runt omkring och avspeglas i olika färger beroende på vilket eko det ger. Akter om oss, nere i bilden, syns ett fartyg som tack vare att vi lagt en så kallad svans på det ses passera akter om oss.