Beskrivning:

Det är bara att välja när larmet ska slå till för när ett fartyg med AIS kommer in i riskzonen. Faran ligger i att slappna av för mycket. Fartyg utan AIS kommer inte att aktivera larmet. Då krävs en radar som ser även sådana mål.