Beskrivning:

Genom att klicka på symbolen ses närmsta passageavstånd, 0,37 sjömil, att detta kommer att inträffa om knappt 9 minuter och att fartyget håller 39 grader och gör 9,4 knop.