Beskrivning:

På plottern går det att ange alla parametrar för när larmet ska gå, när något kommer inom radartäckningen eller när det dyker upp som AIS-mål.