Beskrivning:

Är AIS-mottagaren kopplad till plottern går det att få upp en varning om ett mål utrustat med sändare kommer innanför den inställda gränsen. Det är kanske mest användbart på öppet vatten, där varningen kan dyka upp långt innan målet kan ses med blotta ögat.