Beskrivning:

Ett tryck på skärmen ger ytterligare information såsom anropssignal och, för yrkessjöfarten, destination. Anropssignalen dyker också upp, och är plottern tillräckligt avancerad och kopplad till en vhf går det att automatiskt anropa fartyget. Det kan vara bra i de riktigt trängda lägena då en omedelbar väjningsinsats krävs.