Beskrivning:

Farliga AIS-mål listas på skärmen och genom en enkel knapptryckning går det att se var de befinner sig på sjökortet. På samma sätt går det att se om några vänner med AIS befinner sig inom täckningsområdet.