Beskrivning:

Med radarbilden lagd ovanpå sjökortsbilden, så kallad radar overlay, går det lätt att se om det dyker upp mål som inte motsvaras av objekt på sjökortet. AIS-målen dyker även de upp. Landet om styrbord ger ett tydligt eko precis där sjökortsbilden finns, landet om babord är dock ännu för långt bort, eller för lågt, för att ge ett klart eko.