Beskrivning:

Här har Raymarine i det här fallet gjort det enkelt för oss. Symbolen visar att det är ett yrkesfartyg genom AIS-symbolen, och genom att vi lagt svansar på radarn syns klart vilket håll den är på väg åt. Ingen åtgärd krävs av oss i det här läget. Ett tryck på knappen hade visat att det var en skärgårdsbåt på väg till Drottningholms slott i Mälaren.