Beskrivning:

Travaren i exemplet sitter på skenan till en självslående fock.