Beskrivning:

För att plocka bort travaren måste först skotskenan och ändstoppen lossas.
Utöver utslitna kedjor kan det även finnas skador på delarna runt plastkedjorna. Hur som helst måste hela travaren träs av för att det ska gå att se var problemet sitter.