Beskrivning:

Att byta ut kedjorna är en enkel match. Är måt-ten på kedjorna de rätta ska det bara vara att lägga dem på plats. Det sitter två kedjor i travaren och båda behöver bytas.
Kedjorna löper runt ett slags skena inuti travaren och det finns ingen spärr eller liknande som håller fast dem.