Beskrivning:

Det betyder att nu när det är dags att trä på travaren på skenan igen får man hålla fast de lösa kedjorna.