Beskrivning:

Nu återstår återmontering av skenan och ändstoppen. Slutligen sprejas ett smörjmedel i travaren. Enligt instruktionen gör den att delarna fortsätter glida bra. En dusch smörjmedel lite då och då vid behov rekommenderas.
Med alla delar på plats tar själva jobbet inte mer än en knapp timme.